Z czym pomoże Ci notariusz?

0
26

Notariusz jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, z którego usług korzystamy wiele razy w życiu. Zobacz kiedy przyda Ci się skorzystanie z jego usług!

Notariusz Notus Katowice – po pierwsze akty notarialne

Niemal wszystkie wyrazy woli i umowy można zawierać za pomocą aktu notarialnego. Takie działanie gwarantuje, że w przypadku niewywiązania się ze swojej części umowy, druga strona ma prawo do dochodzenia swoich racji drogą sądową. W przypadku niektórych czynności, forma aktu notarialnego jest wymagana. Są to m.in. procesy nabycia i sprzedaży nieruchomości, zrzeczenia się nieruchomości, przeniesienia użytkowania wieczystego, umowy spółek. Tutaj wszędzie pomoże notariusz. Katowice czy inne miasta – lokalizacja ani osoba notariusza nie mają znaczenia, gdyż przepisy jasno określają formę sporządzenia takiego dokumentu. Chcesz sprzedaż mieszkanie? Marzy Ci się firma spedycyjna z formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Udaj się do notariusza!

Poświadczanie zgodności z oryginałem

Drugim najpopularniejszym spektrum działalności notariusza jest sporządzanie wszelakich wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, poświadczanie ich z oryginałem oraz poświadczanie podpisów. Nieco rzadziej jest potrzeba sporządzenia poświadczenia daty okazania dokumentu czy pozostawania pewnej osoby przy życiu lub w określonej lokalizacji. Takie poświadczenia sporządzone przez notariusza w kancelarii świadczą o istnieniu dokumentu w danym momencie podpisywania oraz o zgodności kopii z prawdziwym dokumentem. Jest to bardzo powszechna czynność, którą niejednokrotnie musimy wykonać w ciągu życia w związku z innymi dokumentami i czynnościami prawnymi, gdzie nieraz wymagane są kopie poświadczone notarialnie.

Odpowiedzialność notariusza

Praca notariusza jest bardzo indywidualna – notariusz pracuje samodzielnie i odpowiada za własne błędy. Ponosi odpowiedzialność zarówno za krzywdy klienta jak i za brak otrzymanych korzyści – z własnej kieszeni. Dlatego wszystkie dokumenty musi sporządzać ostrożnie i starannie, z zachowaniem nienagannej rzetelności i nie pozostawiając wątpliwości co do autentyczności dokumentu. W przypadku krytycznych błędów, grozi odebranie uprawnień do wykonywania zawodu przez Radę Izb Notarialnych. Rada nadzoruje również całokształt działań notariusza, poddając go okresowym kontrolom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here